SSS

Lojistik süreçleri, navlun fiyatları ve yük taşımacılığıyla ilgili sık sorulan soruların cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Incoterms 2020 ve lojistikle ilgili terimlerin anlamlarına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Navlun; malları karayolu, demir yolu, hava, deniz veya intermodal gibi yöntemlerle taşınması için taşıma firmasına ödenen ücrete verilen isimdir. Navlun ücretlerinin hesaplanmasında; seçilen nakliye yöntemi, başlangıç ve varış noktası, boyut, ağırlık ve varsa özel işlem gerektiren (soğutma ya da tehlikeli madde) taşıma gibi farklı faktörler göz önüne alınır.

Göndericilerin sorumluluklarının da dahil olduğu, evrensel olarak kabul görmüş, mal satışına ilişkin kurallar bulunmaktadır. İşte bu kurallar incoterms nedir sorusunun cevabıdır. Incoterms kuralları 2020 Uluslararası Ticaret Koşulları’na tabidir. Bir takım ticari terimlerden oluşan ve genellikle kısaltmalar halinde kullanılan incoterms, Uluslararası Ticaret Odası tarafından yayınlanmaktadır ve temel amacı dünya çapında ticareti kolaylaştırmaktır. Incoterm, küresel olarak tanınmaktadır ve bu terimler sayesinde ticaret taraflarının sorumlulukları netleştirilmiş olur ve uluslararası sözleşmelerdeki karışıklık önlenir.

Incoterms ve lojistik terimleriyle ilgili detaylı bilgi almak ve incelemek için Incoterms sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Konteynırınızda nakliye için kutu, yapılandırılmış kargo poşeti, varil ve serbest biçimli torba sayısını saymanız ve her birinin uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini ve ağırlığını ölçmeniz gerekir. Ayrıca konteyner navlun hesabında diğer bir önemli nokta da yükün çıkış ve varış noktalarıdır. İletişim formumuzdan ya da enco@enco.com.tr adresinden bize bu bilgileri iletmeniz durumunda konteyner navlun hesaplaması yapılacaktır.

Hava kargo genellikle acil durumlarda yüklerin taşınması için tercih edilen bir yöntemdir. Hangi havalimanları arasında taşıma yapılacağı, kapıdan kapıya taşımanın şartları navlunun hesaplanmasında etkilidir. Bu hizmet için ENCO gibi yetkili ve güvenilir firmalarla çalışmanız gerekir. İletişim formunu doldurarak hizmetimiz hakkında detaylı bilgi ve navlun hesaplamasını öğrenebilirsiniz.

Navlun oranı olarak da bilinen navlun ücreti, malların menşe noktasından kararlaştırılan bir yere taşınması için bir taşıyıcı şirkete ödenen tutardır. Navlun ücreti, taşıma türü ve teslim alma yeri ile varış yeri arasındaki mesafeye göre hesaplanır.

Karayolu taşımacılığı, yükün aracın tamamını doldurup doldurmadığına göre değişmektedir. Aracın tamamını dolduran yükler için tam kamyon yükü ya da FTL – Full Truckload ifadesi kullanılır. Bir aracı tam olarak doldurmayan yükler ise parsiye ya da LTL yani, Less Than Truckload olarak adlandırılır. Komple TIR taşımacılığı, parsiyel taşımaya göre daha az iş yükü gerektirdiği için LTL ve FTL fiyatlandırması birbirinden farklı yapılmaktadır.

Navlun fiyatları birçok farklı faktörden etkilenmektedir. Mesela, yükün bir konteyneri doldurmadığı durumlarda ağırlık ve hacim, hesaplama işleminde önemli etkenler arasında yer alır. Ayrıca lojistik güzergahının çalışma şekli, taşıma süresi, konteynerin özellikleri gibi faktörler de hesaplama için önemlidir. Sirkülasyon hacmi fazla olan lojistik hatlarında fiyatlar daha uygun olurken, daha seyrek kullanılan hatlarda fiyatlar yükselebilmektedir. Konteynerin cinsi de fiyat üzerinde etkilidir. 20’lik konteyner ile 40’lık konteynerde taşınacak yük için farklı ücretler ödenecektir. Ayrıca yükün çıkış ülkesi ve gönderildiği ülkenin uzaklığı ve yükün yolculuk süresi de navlun hesaplamalarında etkilidir.  Diğer bir yandan dönüş yükü olup olmaması da navlun fiyatına etki etmektedir. Eğer gemi dönüş için yük bulamazsa navlun daha yüksek olacaktır.

Navlun oranları, belirli bir yükün bir noktadan diğerine teslim edildiği fiyattır. Navlun fiyatlarıyla ilgili hesaplamalarda, nakliye şekli (karayolu taşımacılığı, hava taşımacılığı veya denizyolu taşımacılığı), taşınacak yükün niteliği ve şekli (paketlenmemiş, konteynere alınmış yük vb.) veya yükün hacmi ve teslimat yerine olan mesafesi göz önüne alınmaktadır. Ayrıca yük sahibinin fabrikası ile yükleme limanı ile yapılacak yerel taşıma masrafları, liman masrafları ve ithalat yapılan ülkedeki liman masrafları da ayrıca hesaplanmaktadır.

Gemi navlun hesaplama denizyolu ile taşınan yüklerin,  parsiyel ya da komple olmasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer yük parsiyel yük ise; yük brüt ağırlığı ve hacimsel ağırlığı hesaplanır. Bu değerlerden yüksek olanı üzerinden navlun değeri belirlenir. Deniz yolu taşımacılığı, genellikle diğer modlara göre ekonomik olmaktadır. Denizyolu navlun hesaplama sonuçları diğer taşıma türlerine göre daha uygundur.

Navlun hesaplama formülü, yükün hacimsel ağırlığını belirlemek için kullanılan formüldür. Eğer yük bir konteyneri doldurmuyorsa kullanılan navlun hesaplama formülü, palet ölçüleri (80×120) x konteyner yüksekliği (2.4) x palet sayısı (5)x 1000 m3‘tür. İşlemin ilk kısmında toplam hacim bulunur. Bulunan bu değer 1000 m3 katsayısı ile çarpılarak işlem sonuca ulaştırılır. İşlem sonunda çıkan sonuç reel ağırlık ile karşılaştırılır ve hangi değer daha yüksekse hesaplama o değer üzerinden yapılır.

Havayolu yük taşımacılığı navlun hesaplamalarında genellikle taşınan yüklerin ağırlıkları göz önüne alınır. Havayolu taşımacılığında yükün çıkış ve varış adresleri de hesaba katılarak havayolu navlun hesaplama sonucuna ulaşılır. Ayrıca, navlun hesaplama sonuçlarında gönderim yapılacak ülkenin uzaklığı ve o ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin sıkılığı ile ülken kendine özel savaş, kaos, zor coğrafi şartlar gibi özellikleri de etkili olmaktadır.

Karayolu navlun hesaplama mesafe, aracın doluluk oranı, güzergah yoğunluğu gibi değişkenler hesaba katılarak gerçekleştirilir. Mesafe arttıkça navlun oranı da artmaktadır. Aracın komple ya da parsiyel yük olması da fiyatı değiştirir. Nakliyenin gerçekleştirildiği hattın kullanım yoğunluğu arttıkça fiyatlar düşmektedir. Dönüş yükü bulunabilen hatlarda navlun fiyatları daha uygun olmaktadır. Örnek olarak, Türkiye-Almanya en çok karayolu taşıması yapılan hatlardan birisidir. Bu nedenle bu hattın fiyatları aynı mesafedeki diğer hatlara göre daha uygundur. Öte yandan taşımanın yapıldığı mevsim ve tarih bile navlun hesaplama sonuçlarına etki etmektedir. Bazı dönemlerde dış ticaret faaliyetleri artmaktadır, navlun ücretleri de bu artışla paralel belirlenmektedir.

Yükleri, bir noktadan diğer bir noktaya taşınırken, alıcı, aracı ve satıcının olası risklerden korunması için navlun sigortası yapılır. Navlun sigorta hesaplama yükün lojistik sürecinde oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlayan navlun sigortasının ne kadar olacağını ortaya çıkarmaktadır. Yükün göndericisi ya da teslim alanı ya da taşınan yükle ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. Taşıtın uğrayacağı kaza nedeniyle yüke gelebilecek zarar veya hasar için olabildiği gibi, daha geniş kapsamlı, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de navlun sigortası yapılabilir. Sigortanın kapsamında denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları bulunmaktadır. Navlun sigorta hesaplama işleminde taşınan yükün değeri ile risk baz alınır. Yükün değeri ve risk arttıkça navlun sigortası hesaplama sonucu da o kadar yüksek olmaktadır.

Fiyat açısından en uygun taşıma modu, yükün başlangıç noktası, varış adresi ve teslim tarihinin yakınlığına göre değişmektedir. Denizyolu taşımacılığı, diğer taşıma modlarına göre genellikle ekonomik olarak daha uygundur. Ancak, kısıtlı zamanı olan taşımalar için denizyolu nakliyesi yerine havayolu taşımacılığı tercih edilir. Ayrıca limanların uzak kaldığı ve karayolu mesafesi görece az olan destinasyonlar için de karayolu taşımacılığı daha makul olabilir. Demiryolu taşımacılığı da teslim noktasına yakın demiryolu hattı olması durumunda ekonomik ve çevreci bir seçenek olarak değerlendirmeye dahil edilmelidir.

Ancak, lojistik hizmeti alırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriter fiyat değil, taşımacı firmanın güvenirliği olmalıdır. Ürünlerinizin varış noktasına güvenli ve sağlam bir şekilde varması için gerekli önlemlerin alınması, olası riskler için sigorta poliçelerinin hazırlanması lojistik süreci için önemli detaylardır.

Taşımacılık hizmeti alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, hizmeti veren firmanın güvenilirliğidir. Ürünlerinizin yola çıktığı haliyle teslim adresine varması, sizi bu süreçle ilgili bilgilendirmesi, varış tarihini doğru bir şekilde paylaşması yük taşımacılığı hizmeti alanlar için önemli noktalardır.

Dikkat edilecek diğer bir nokta da taşıma sırasında oluşan risklere karşı, ürünlerin sigortalanmasıdır. Taşıma sigortası hem hizmeti alanı, hem de hizmet sağlayıcıyı olası birçok riske karşı koruma altına alır. Bunun yanı sıra, teslim tarihi net bir şekilde konuşulmalıdır. Ayrıca, liman ücreti gibi ücretleri kimin ödeyeceği, limandan varış noktasına yapılacak son taşıma işlemi gibi taşımalardan kimin sorumlu olacağına da dikkat edilmelidir. Uluslararası lojistik sektöründe, bu tür karışıklıkları önlemek amacıyla belli kısaltmalar kullanılmakta ve bunların adına incoterms denilmektedir.

Eticaret lojistiği nedir sorusunun cevabı, ürünlerin tedarikçilerden alınıp, depolanması, etiketlenmesi, sipariş durumunda da müşteriye ulaştırılmasına kadar gerçekleşen sürecin tamamıdır. Eticaret lojistiğinde tam bir tedarik zinciri anlayışı vardır. Satıcıların, lojistik süreçleriyle zaman kaybetmeyip, sadece satışlarına odaklanmalarını sağlayan bir hizmettir.

Eticaret lojistiğinin normal lojistik faaliyetlerinden farkı, daha küçük ölçekler taşıma ve depolama yapılabilmesidir. Ayrıca, eticaret lojistiği, yönetmeliklerle de normal lojistik faaliyetlerinden ayrılmaktadır ve bu iş için uzmanlaşmış personele ihtiyaç duymaktadır.

Ağır yük taşımacılığı, gabari sınırı dışında kalan yüklerin taşınması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, ağır yük taşımacılığı proje taşımacılığı olarak da kullanılmaktadır. ENCO olarak, lojistik sektöründeki tecrübemizle, proje taşımacılığına uygun low bed araçlarla ağır nakliye hizmeti vermekteyiz. Hizmetimizin detaylarına Proje Taşımacılığı sayfamızdan bakabilirsiniz.

Tedarik zincirinin en önemli bileşenlerinden birisi de depo yönetimidir. Eşyaların, özelliklerine uygun olarak depolanması, etiketlenmesi, adreslenmesi ve araçlara yüklenmesi özen isteyen süreçlerdir. ENCO olarak, Türkiye ve Almanya’daki depolarımızla tekstil, askılı tekstil, yedek parça, kimyasal madde depolama, eticaret depo yönetimi gibi konularda müşterilerimize hizmet veriyoruz. Detaylı bilgi için Depo Yönetimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

ENCO, 116 ülkede, 120 üyesiyle yük taşımacılığı hizmeti veren, dünyanın en büyük yük taşımacılığı ağlarından biri olan WACO’nun Türkiye temsilcisidir. WACO ortaklarımızla birlikte, dünyanın önemli şehir ve lojistik merkezlerini içinde bulunduran 140’tan fazla lokasyona yük taşımacılığı hizmeti veriyoruz.

Yük taşımacılığındaki en önemli konu güven ve güvenilirliktir. 1985’ten beri sağladığımız tedarik zinciri yönetimi hizmetlerimizle, yük taşımacılığı, depo yönetimi, sigorta ve gümrük işlemlerinde, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyoruz. Yıllardır, dünyanın önde gelen markalarını taşıyoruz. Yaptığımız her işte ENCO güvencesi veriyoruz.

Ayrıca, müşterilerimize sağladığımız güvenilir lojistik hizmetlerimizin standartlarını iyileştirmek için çalışıyor ve bu standartları uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemi belgelerimizle taçlandırıyoruz. Yönetim sistemi belgelerimize ulaşmak için Yönetim Sistemi Belgelerimiz sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

ENCO altyapısı, her ölçekteki eticaret işletmesine hizmet edecek şekilde özelleşmiştir. Tek bir kişinin yürüttüğü eticaret şirketinden, dev pazar yerlerine kadar her satış hacmine özel hizmet verebilmektedir.

ENCO, eticaret hizmetleri kapsamında müşterilerinin stok ve operasyon maliyetlerini azaltma, 24 saat takip, e-ihracat, depo yönetimi, etiketleme, faturalandırma, adresleme ve tüm lojistik hizmetlerini vermektedir. E-ticaret hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi için ETİCARET sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lojistik süreci, hava ve yol koşulları gibi nedenlerle farklı riskleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ancak bu riskleri minimize etmek ve olası bir olumsuzluk durumunda bu durumu telafi etmek lojistik firmalarının elindedir. Lojistik sektörünün öncü firmalarından olan ENCO, yılların vermiş olduğu tecrübe ve bilgi birikimi ile eşyalarınızı teknolojik ekipmanlar kullanılarak taşıyarak lojistik sürecindeki riskleri minimuma indirmek için çalışmaktadır. Ayrıca bütün gönderiler, FFL sigorta güvencesi ile taşındığı için herhangi bir kayıp, kırılma, deforme gibi olumsuzluk durumunda müşterilerimizin zararı karşılanmaktadır.