MAL MUKABİLİ ÖDEME (Cash Against Goods)

Taşımacının mal bedelinin ödenmemesi konusunda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

PEŞİN ÖDEME (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/Cash Before Delivery)

Taşımacının mal bedelinin tahsil edilememesi konusunda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME (Cash against Documents/Documentary Collections)

İhracatçı Konşimento Talimatı üzerinde taşımacı firmaya ödemenin nasıl kontrol edileceğini açık bir şekilde beyan etmesi halinde (Swift Mesajı, Bono Senet Kopyası vb) , Taşımacının mal bedelinin ödenmemesi konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.

VADELİ AKREDİTİF ( Deferred Payment Letter of Credit):

Taşımacının mal bedelinin ödenmemesi konusunda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.